Studia Podyplomowe Analizy rynkowe i strategiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie strategicznych analiz rynkowych, a w szczególności do obecnych i przyszłych:

− menedżerów wyższego i średniego szczebla, pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych warunkach otoczenia,

− menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolowanie strategii przedsiębiorstwa/ instytucji,

− pracowników średniego i niższego szczebla odpowiedzialnych za badania i analizy oraz raportowanie wyników przeprowadzonych analiz,

− właścicieli przedsiębiorstw,

− pracowników przedsiębiorstw/ instytucji.

 

Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych), tj. posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny).

 

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów podyplomowych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.