Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wraz z firmą Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nadając nowy wymiar współpracy nauki i biznesu, ogłasza środowiskowy, międzyuczelniany Konkurs na najlepszą w roku akademickim 2015/2016 pracę magisterską, której przedmiot dotyczy strategii rozwoju i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, miast, regionów oraz gospodarki polskiej. Konkurs adresowany jest do studentów poznańskich akademickich uczelni publicznych, tj. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem Konkursu jest promowanie indywidualnej kreatywności i przedsiębiorczości we współpracy z liczącym się partnerem życia gospodarczego i naukowego.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie złożone i obronione w roku akademickim 2015/2016, w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Do Konkursu mogą być zgłoszone jedynie prace, które uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 30.09.2016 roku.
.

Więcej informacji w Regulaminie.