Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych

dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. nadzw. UEP