Katedry

Katedra Ubezpieczeń

How to find us?

Katedra Ubezpieczeń
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-875 Poznań

Sekretariat Międzykatedralny, Collegium Altum p. 1520
Tel. 61 854 31 43,
E-mail: kug@ue.poznan.pl