Zespół ekspertów reprezentujący UEP w składzie: dr Maciej Koszel, dr Michał Młody, dr Adam Weinert  z Katedry Zarządzania Strategicznego oraz doktorant mgr Marcin Bielicki, wziął udział w konsultacjach społecznych w ramach projektu „Stan i perspektywy rozwoju inteligentnych specjalizacji w subregionie poznańskim i m. Poznań”.

Eksperci uczestniczyli w etapie badań jakim były warsztaty on-line wraz z innymi osobami ze środowiska nauki dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 4 sierpnia 2020 r.