UEP w sieci

 

Przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne można nadsyłać pocztą. Pamiętajcie wówczas o konieczności dołączenia kserokopi dowodu osobistego potwierdzonej przez notariusza.

 

Drodzy przyszli studenci UEP, pamiętajcie, że dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w białej, wiązanej teczce! A teczka wnętrze ma bogate: https://bit.ly/2uLvdwf

UEP na: