Doktoranci Katedry Strategii Marketingowych sobotnie przedpołudnie 2 lutego spędzili na II Seminarium Naukowym Doktorantów. 

Celem seminarium jest praca nad koncepcjami i metodyką dysertacji oraz wymiana doświadczeń na temat pokonywania wyzwań, z jakimi spotykają się doktoranci w swojej pracy naukowej. 

Uczestnicy seminarium wysłuchali wystąpień prof. Henryka Mruka na temat wartości pracy naukowej, dr hab. Iwony Olejnik na temat metodyki badań jakościowych oraz dr Aleksandry Kaniewskiej-Sęby na temat metodyki badań ilościowych, a także dr Piotra Gaczka (UEP) o spójności celów, hipotez i badań w pracy doktorskiej. 

W części warsztatowej dyskutowano nad koncepcja doktoratów mgr Joanny Sobocińskiej i mgr Gabriela Grabowskiego. W spotkaniu wzięło udział 20 osób.

Spotkanie odbyło się pod patronatem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.