PROF. DR HAB. GRAŻYNA KRZYMINIEWSKA, PROF. ZW. UEP  

KONSULTACJE


urlop: 1.08.2017-15.09.2017

 

PROF. DR HAB. HENRYK JANUSZEK, PROF. ZW. UEP 
kontakt:  henryk.januszek@ue.poznan.pl

PROF. DR HAB. JAN SIKORA, PROF. ZW. UEP

Konsultacje/poprawki

5.09.2017 godz. 10:00  p. 315 C
urlop:

3.07-8.09.2017


DR HAB. BARBARA POGONOWSKA, PROF. NADZW. UEP
KONSULTACJE  WRZESIEŃ 2017

                        wtorki godz: 9:00 - 10:00    p. 306 C

DZIEKANAT

wtorki  godz. 10:00-11:00                                    p. 147 ADR HAB. ANDRZEJ PRZYMEŃSKI, PROF. NADZW. UEP 
urlop: 11.09-20.09.2017

Zaliczenia i egzaminy poprawkowe:

Ostatnie terminy poprawek z Socjologii odbędą się 

21 i 28 września 2017, godz. 12:00, sala 218C

Konsultacje, pok. 305C:

21.09.2017, godz. 10:30 - 11:30, pok 305 C.

28.09.2017, godz. 10:30 - 11:30, pok. 317 C


DR HAB. HALINA ZBOROŃ, PROF. NADZW. UEP

KONSULTACJE WRZESIEŃ

Poniedziałek godz. 10:00-11:00

Dziekanat

Poniedziałek 11:10-12:10

Czwartek 11:00-12:00
DR HAB. WŁADYSŁAW KOT, PROF. NADZW. UEP
kontakt: kot.da.vinci@wp.pl

DR NATALIA KRZYŻANOWSKA
Urlop naukowy, kontakt: natalia.krzyzanowska@ue.poznan.pl

DR KAROLINA NOWAK
nieobecna w semestrze  letnim 2015/2016


DR ZUZANNA RATAJ

konsultacje wrzesień 2017

od 18.09. poniedziałki 8:30-9:30 

wtorki 8:30-9:30 po wcześniejszym umówieniu sięDR ANNA WALIGÓRA

KONSULTACJE WRZESIEŃ

11 września, wtorek: 17:15-18:15


22 września, piątek: 15:30-16:30

urlop: 10.07.2017- 20.08.2017      

 

                                MGR MICHAŁ LITWIŃSKI

wrzesień: kontakt mailowy