Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020
Kandydaci, którzy ukończą studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:
średnia ocen ze studiów bez uwzględnienia ocen z ostatniego semestru studiów (tj. np. w ciągu pierwszych 5 semestrów studiów sześciosemestralnych, pierwszych 6 semestrów studiów siedmiosemestralnych, pierwszych 9 semestrów studiów 10 semestralnych, pierwszych trzech semestrów czterosemestralnych studiów drugiego stopnia); średnia ta obliczana jest jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

Kandydaci, którzy ukończyli studia w semestrze zimowym 2018/2019 lub wcześniej:
średnia ocen ze studiów z uwzględnieniem wszystkich semestrów studiów, będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, obliczana jest jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.
Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020:
Kandydaci, którzy ukończą studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020:
średnia ocen ze studiów bez uwzględnienia ocen z ostatniego semestru studiów (tj. np. pierwszych 6 semestrów studiów siedmiosemestralnych, pierwszych 9 semestrów studiów 10 semestralnych, pierwszych trzech semestrów czterosemestralnych studiów drugiego stopnia); średnia ta obliczana jest jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.

Kandydaci, którzy ukończyli studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 lub wcześniej:
średnia ocen ze studiów z uwzględnieniem wszystkich semestrów studiów, będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, obliczana jest jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych.