Harmonogram rekrutacji na zaoczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2018/2019


Formularze elektroniczne zostaną uruchomione w połowie lipca 2018 r.

Termin zgłoszeń elektronicznych:    do 13 sierpnia 2018 r.

 

Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP):  do 13 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie list rankingowych:  17 sierpnia 2018 r. (późnym popołudniem)


Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia - do 27 sierpnia 2018 r.

 

Wyniki - 31 sierpnia 2018 r.  (późnym popołudniem)