Dotyczy kandydatów ze starą maturą oraz kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą.