Komunikaty

BEC Kurs przygotowujący 2017/2018 - edycja letnia


  

B    E   C   -   K  U  R  S

 

Business  English  Certificates

University of Cambridge ESOL Examinations

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

organizuje kursy przygotowujące do egzaminu na międzynarodowy

certyfikat BEC

na poziomach: Preliminary (B1),  Vantage (B2) oraz Higher (C1).

 

Informacje na temat egzaminów: www.cambridgeesol.org/exams

 

40.godzinny kursukierunkowany jest na wykonywanie zadań i uczenie

technik egzaminacyjnych (termin egzaminu- czerwiec 2018 roku)

 

Zapewniamy materiały oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności podczas egzaminu próbnego.

********************************************************

Osoby, które chcą uczestniczyć w kursie proszone są o wpłacenie

kwoty 620,00 złotych

na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

 

Bank Zachodni WBK S.A

3 Oddz. w Poznaniu

54 10901359 0000 0000 3501 8918

z dopiskiem odpowiednio: BEC  B1 / B2 / C1

 

i zgłoszenie się z dowodem wpłaty w terminie  do 2 marca 2018 roku

(potwierdzenie opłaty za kurs można przesłać na adres:beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl )

 

UWAGA! Warunkiem wpisania na kurs jest przesłanie potwierdzenia opłaty kursu.

 

Informacje i zapisy: mgr Beata Miszczuk-Regulska

p. 309, budynek SPNJO UE ul. Taczaka 9

tel: 61 854 35 50

email: beata.miszczuk-regulska@ue.poznan.pl

 

Z A P R A S Z A M Y