Kompetencje menedżerskie

Zarządzanie zespołem

19-20.09.2017 r.


Opis szkolenia


Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:

- zasad funkcjonowania zespołów w organizacji

- budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi

- skutecznej komunikacji z pracownikami

- sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych

- umiejętności przywódczych

- skutecznego budowania systemów motywacyjnych

- wartościowania pracy

- metod i technik kompleksowej oceny pracowników

Forma zajęć: warsztatowo-teoretyczna

Czas trwania: 16 h

 

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50

Program


Moduł 1. Podstawowe zasady funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie
• Cechy efektywnego zespołu
• Praktyczne różnice pomiędzy grupą a zespołem w firmie
• Zasady funkcjonowania zespołu i role grupowe
• Komunikacja i zasady współdziałania w zespole

Moduł 2. Jak skutecznie planować i organizować pracę swojego zespołu?
• Czym jest zarządzanie przez cele?
• Ustalanie celów
• Podział zadań i wspieranie ich realizacji
• Weryfikowanie stopnia realizacji zadań

Moduł 3. Metody grupowego rozwiązywania problemów biznesowych
• Techniki twórcze
• Techniki analityczne
• Poszukiwanie rozwiązań
• Podejmowanie decyzji

Moduł 4. Zasady i techniki skutecznego motywowania pracowników
• Jak skutecznie motywować?
• Tworzenie systemów motywacyjnych
• Komunikacja w motywowaniu
• Informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem
• Zasady skutecznego coachingu
• Integracja i budowanie zaufania

Moduł 5. Wartościowanie pracy i kompleksowa ocena pracowników
• Metody wartościowania pracy (sumaryczne, analityczne)
• Metodologia wdrażania programów oceny pracowniczej
• Techniki oceniania pracowników

Trenerzy


 dr Marcin Gołembski

Doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, trener, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa.


Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE. Jest współautorem i prowadzącym projekty biznes coaching’u dla top management’u jednego z największych banków w Polsce.


W procesie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, realizowanych w ramach pracy dydaktyczno – naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych.


Koszt szkolenia


Koszt szkolenia:  850 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

W cenie szkolenia Uczestnik ma zagwarantowane:

•  uczestnictwo w zajęciach,

•  materiały dydaktyczne,

•  przerwę kawową,

•  opiekę merytoryczną trenera,

•  certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Formularz zgłoszeniowy


Kontakt


Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl