CEEMAN International Quality Accreditation, międzynarodowa akredytacja przyznawana uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach) z siedzibą się w Bled (Słowenia). CEEMAN zajmuje się wspieraniem rozwoju zarządzania i innowacji oraz podnoszeniem jakości edukacji w szkołach biznesu oraz instytucjach związanych z rozwojem nauk o zarządzaniu, działa od 1993 roku i zrzesza 210 członków z blisko 50 krajów na świecie. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada międzynarodową akredytację CEEMAN IQA od 2013 roku. W 2019 roku Uczelnia przeszła pomyślnie reakredytację na maksymalny możliwy okres (kolejne 6 lat), co potwierdza najwyższą jakość prowadzonych programów.

Więcej informacji na stronie akredytacji.