Studia

Przebieg studiów, płatności


Wydział Ekonomii e-mail: 

dziek_ek@ue.poznan.pl

Wydział Gospodarki Międzynarodowej e-mail: 

wgm@ue.poznan.pl
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej e-mail:

dziekanat.wige@ue.poznan.pl
Wydział Towaroznawstwa e-mail: 

dziekanat.wt@ue.poznan.pl
Wydział Zarządzania e-mail: 

dziekanat.wz.stac@ue.poznan.pl


dziekanat.wz.niestac@ue.poznan.pl