Władze

Prorektor ds. Edukacji i Studentów - Anna Gliszczyńska-Świgło

prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP

Funkcje w UEP:

 • Prorektor ds. Edukacji i Studentów,
 • członek Senatu UEP,
 • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa.
 • przewodnicząca Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Niezatrudnionych na Wydziałach,
 • przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Funkcje poza UEP:

 • prezes oddziału poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego,
 • członek Internationale Gesellschaft fűr Warenkunde und Technologie (IGWT),
 • członek Groupe Polyphenols,
 • członek oddziału poznańskiego Komitetu Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości PAN.

Problematyka naukowa:

 • instrumentalne metody oceny jakości i bezpieczeństwa żywności,
 • bioaktywne składniki żywności i kosmetyków.

Kontakt

tel. 61 856 9165
e-mail: prorektor.edukacja@ue.poznan.pl

Godziny przyjęć:

wtorek 12:00 - 13:00
piątek 11:00 - 12:00