Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie, należy w ciągu 7 dni od dokonanej wpłaty dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek B, p. 27, telefon: 856-91-20). Jest to termin nieprzekraczalny, określony w Zarządzeniu Rektora UEP nr 99/2009


Druk wniosku o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę

Aby otrzymać fakturę do zapłaty, należy dostarczyć wniosek do Działu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Budynek B, p. 27, telefon: 856-91-20).

Druk prośby o fakturę do zapłaty