Od osób zainteresowanych tym egzaminem oczekuje się bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego i posiadanie wysokich kompetencji z zakresu biznesu.


Egzamin adresowany jest do praktyków i menedżerów średniego i wysokiego szczebla.

Informacji udziela mgr Ewa Piasna-Kudyńska-kierownik kursów-tel.61-854-37-51, pok. 202 TA (ul. Taczaka)
e-mail: ewa.piasna-kudynska@ue.poznan.pl