Biblioteka Główna przechowuje i udostępnia rozprawy doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Wykaz wszystkich obronionych rozpraw doktorskich znaleźć można w katalogu online BG UEP (np. poprzez indeks tytuły prac doktorskich).


Z rozpraw można korzystać:

  • w wersji elektronicznej (w formacie PDF) - przez internet - na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
    Pełne teksty rozpraw umieszczane są w internecie za zgodą autorów (na podstawie zarządzeń Rektora UEP nr 1/2009 oraz nr 70/2014 ). W przypadku braku zgody, korzystać można tylko z wersji drukowanych rozpraw.
  • w wersji drukowanej - w Czytelni Czasopism - po zamówieniu w Punkcie Obsługi Użytkowników
    Realizacja zamówień odbywa się na bieżąco. Z rozprawami można zapoznać się w miejscu wyznaczonym na terenie Czytelni Czasopism przez dyżurującego bibliotekarza. Obowiązuje zakaz powielania/kserowania rozpraw w wersji drukowanej.

Pytania i uwagi: mgr Dorota Wojewoda, d.wojewoda@ue.poznan.pl, tel. 61 854 32 41