Chcielibyście Państwo dowiedzieć się jak oszczędzić czas i pieniądze w Waszej firmie dbając jednocześnie o środowisko?   

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu Zielone światło na  

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Korzyści związane z wdrażaniem eko-rozwiązań

 

Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz dbają o środowisko i wdrażają działania ekologiczne mogą osiągnąć wiele korzyści:

- redukcja kosztów poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i zasobami,

- oszczędność energii, mediów, materiałów, paliw płynnych,

- zmniejszenie ilości odpadów,

- zmniejszenie lub eliminacja hałasu, zanieczyszczeń, drgań i wibracji, zapylenia, emisji do powietrza,

- odpowiednie przygotowanie procesów magazynowania, pakowania i transportu,

- optymalizacja doboru surowców i materiałów,

- osiągnięcie zgodności z przepisami prawnymi,

- oprawa warunków i bezpieczeństwa pracy,

- zmniejszenie ryzyka awarii oraz minimalizowanie ich potencjalnych skutków,

- zmniejszenie ryzyka nałożenia kar przez organy kontrolne,

- możliwość zmniejszenia stawek ubezpieczeniowych.

 

Organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 lub na zarejestrowanie w Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS, dodatkowo mogą osiągnąć korzyści biznesowe w postaci:

- podniesienia atrakcyjności w oczach inwestorów i akcjonariuszy oraz zwiększenia wiarygodności firmy,

- wzmocnienia marki i reputacji firmy, poprawy wizerunku, co stanowi podstawę do skuteczniejszych negocjacji  biznesie,

- wzrostu konkurencyjności dzięki zaufaniu klientów i kooperantów,

- usprawnienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- poprawy współpracy z dostawcami i podwykonawcami,

- poprawy relacji ze społecznością lokalną,

- poprawy świadomości prośrodowiskowej wśród pracowników,

- wzrostu zaangażowania pracowników.

 

Zgłaszając się do projektu mają Państwo możliwość:


- skorzystania z wiedzy i doświadczenia profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w organizacjach,

- wzięcia udziału w inspirujących szkoleniach, których programy zostaną dostosowane do potrzeb organizacji,

- wymiany doświadczeń z innymi organizacjami podczas cyklu szkoleń,

- skorzystania z usług jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce.

 

Terminy szkoleń:


- Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i środowiskiem (4 dni szkoleniowe - 1, 2, 14, 15 grudnia)
- System zarządzania jakością i środowiskiem - nowe wymagania (4 dni szkoleniowe - 2, 3, 19, 20 grudnia)
- Weryfikator systemu EMAS - w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska (4 dni szkoleniowe - 19, 20, 21, 22 grudnia)
- Gospodarka odpadami, ściekami i emisjami w przedsiębiorstwie (4 dni szkoleniowe - 5, 6, 16, 17 grudnia)
- Audyt i sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie (4 dni szkoleniowe - 5, 6, 13, 14 grudnia)

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapisy


Dokumenty zgłoszeniowe wraz z załącznikami są umieszczone na stronie internetowej www.zieloneswiatlo.ue.poznan.pl

Dokumenty można składać: osobiście w biurze projektu lub za pośrednictwem maila przesłać skany (zieloneswiatlo@fnc.ue.poznan.pl), a podpisane oryginały przesłać pocztą (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodleglości 10, 61-875 Poznań, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Biuro Projektu Zielone Światło). 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

 

www.zieloneswiatlo.ue.poznan.pl

Beata Szyszka

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

 

Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

 

beata.szyszka@ue.poznan.pl

Collegium Altum, XVII piętro, pokój 1720

tel. 61 854 37 20

kom. 509 319 242

www.kzsz.ue.poznan.pl