Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego wybitnego absolwenta, Prodziekana Klubu Partnera UEP – dra Szczepana Gawłowskiego. Prezes KREISEL Technika Budowlana Sp. z.o.o. zasłużył się jako przedsiębiorca, działacz społeczny i członek naszej społeczności akademickiej. Zbudował i kierował firmą o dużej rozpoznawalności i renomie, aktywnie wspierał wiele inicjatyw, w tym dotyczących naszej Uczelni. O jego zasługach świadczą liczne nagrody i wyróżnienia branżowe. Jego przedwczesne odejście to dla nas niepowetowana strata.

Łączymy się w żalu z Rodziną i Przyjaciółmi zmarłego.