Od 2003 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozwija współpracę z najbardziej prestiżowymi przedsiębiorstwami w całej Polsce, zapraszając je do Klubu Partnera UEP. W ramach tej współpracy podejmowane są różnorodne inicjatywy, mające na względzie wspólny interes Partnerów.