Lithuania

University of Vilnius

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2005/2006, umowa międzyuczelniania od roku 2009)