Inicjatywa Executives in Residence na Uniwersytecie Ekonomicznym jest nowym formatem współpracy z międzynarodowymi menedżerami wysokiego szczebla, którzy aktywnie włączają się w życie Uczelni, dzieląc się na różne sposoby swoimi bogatymi doświadczeniami. Naszych Executives in Residence można będzie spotkać przy okazji różnych konferencji, debat, wykładów otwartych, jak i innych wydarzeń. 

Zapraszamy do odwiedzania tej strony oraz mediów społecznościowych UEP w celu śledzenia aktualnych wydarzeń! 

Koordynatorem inicjatywy jest dr. hab. Piotr Trąpczyński, prof. UEP 
(piotr.trapczynski@ue.poznan.pl)