W kwestii wynajmu powierzchni na terenie Uczelni prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Zarządzania Infrastrukturą:

tel. 61 639 27 85
tel. 61 639 27 25 
e-mail: dzi@ue.poznan.plRegulacje w zakresie wynajmu powierzchni:
Regulacje w zakresie akcji promocyjnych: