Wydawnictwo

Marketing

 

ADAPTACJA W RELACJACH BUSINESS-TO-BUSINESS

UWARUNKOWANIA I EFEKTY

Autor: LESZCZYŃSKI G

ISBN: 978-83-7417-820-4

Książka dostępna w Księgarni

 


ATRYBUTY PRODUKTU A KONSTRUOWANIE

PREFERENCJI PRZEZ NABYWCÓW

Autor: WANAT T. M.

ISBN: 978-83-7417-482-4

Książka dostępna w Księgarni

 


KAPITAŁ MARKI MIASTA ZORIENTOWANY 

NA KONSUMENTA. ŹRÓDŁA I POMIAR

Autor: FLOREK M.

ISBN: 978-83-7417-812-9

Książka dostępna w KsięgarniKOMUNIKOWANIE SIĘ W BIZNESIE

Autor: MRUK H. (RED.)

ISBN: 83-88760-48-3

Książka dostępna w Księgarni
KONWERGENCJA OBSZARÓW KOMUNIKOWANIA

WEWNĘTRZNEGO UJĘCIE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE

Autor: TRĘBECKI J.

ISBN: 978-83-7417-656-9

Książka dostępna w Księgarni

 


MARKETING MIĘDZYNARODOWY - WYZWANIA DLA 

PRZEDSIĘBIORSTW. STUDIA PRZYPADKÓW I ZADANIA

Autor: HAUKE-LOPES A., RATAJCZAK-MROZEK M., SONIEWICKI M., WIECZERZYCKI M.

ISBN: 978-83-7417-979-9

Książka dostępna w KsięgarniMARKETING MIĘDZYNARODOWY

STUDIA PRZYPADKÓW I ZADANIA

Autor: HAUKE-LOPES A., ŁUCZAK M., 

MIELCAREK P., RATAJCZAK-MROZEK M.

ISBN: 978-83-7417-774-0

Książka dostępna w Księgarni


MARKETING OPARTY NA WIEDZY

W ŚWIETLE PROCESÓW DECYZYJNYCH

Autor: CIECHOMSKI W., ROMANOWSKI R. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-779-5

Książka dostępna w Księgarni

 


MARKETING TERYTORIALNY OPARTY NA WIEDZY

Autor: CIECHOMSKI W., ROMANOWSKI R. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-794-8

Książka dostępna w Księgarni

 MARKETING. KONCEPCJE - STRATEGIE - TRENDY

Autor: MRUK H., PILARCZYK B., SŁAWIŃSKA M.

ISBN: 978-83-7417-831-0

Książka dostępna w Księgarni
PODSTAWY MARKETINGU. ZADANIA I STUDIA PRZYPADKÓW

Autor: DYMITROWSKI A., HAUKE-LOPES A., 

MAŁYS Ł., RATAJCZAK-MROZEK M

ISBN: 978-83-7417-916-4

Książka dostępna w KsięgarniPOMIAR FIZJOLOGICZNY W BADANIACH

WEWNĄTRZSKLEPOWYCH ZACHOWAŃ NABYWCÓW
Autor: PIERAŃSKI B.,
ISBN: 978-83-66199-18-7
Książka dostępna w Księgarni


PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE. EKONOMIKA - ZARZĄDZANIE - PROCESY

Autor: SŁAWIŃSKA M.

ISBN: 978-83-7417-748-1

Książka dostępna w Księgarni
ROLA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TWORZENIU PRZEWAGI

KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO

Autor: STEFAŃSKA M.

ISBN: 978-83-7417-808-2

Książka dostępna w Księgarni


 

UWARUNKOWANIA SKUTECZNOŚCI BADAŃ MARKETINGOWYCH

Autor: TARKA P.

ISBN: 978-83-7417-921-8

Książka dostępna w Księgarni
ZARZĄDZANIE MARKĄ

Autor: SZULCE H., JANISZEWSKA K.

ISBN: 978-83-7417-704-7

Książka dostępna w Księgarni
ZAUFANIE W RELACJACH BUSINESS-TO-BUSINESS
PERSPEKTYWA DYNAMICZNA
Autor: ZIELIŃSKI M.
ISBN: 978-83-7417-996-6
Książka dostępna w Księgarni


ZNACZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

W KSZTAŁTOWANIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Autor: SZULCE H., ŻYMINKOWSKI T. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-517-3

Książka dostępna w Księgarni