Uczymy już od 34 708 dni
Aktualności

NCBR Infostrateg 1 dla zespołu prof. W. Abramowicza
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki pierwszej edycji konkursu Infostrateg.

W ramach tematu: Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów, rekomendację do finansowania otrzymało 6 instytucji w tym Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uzyskując 18/20 punktów.
Projekt pt. OpenFact - narzędzia weryfikacji wiarygodności źródeł informacji i detekcji fałszywych informacji z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji pozyskał budżet w wysokości 3 400 500,00zł.


Celem projektu OpenFact jest opracowanie narzędzi służących do weryfikacji wiarygodności źródeł informacji w Internecie oraz detekcji fałszywych informacji, tzw. fake news. Opracowane narzędzie będzie przystosowane do pracy w języku polskim, w różnych dziedzinach tematycznych. Jego zadaniem będzie informować użytkownika o wyniku oceny wiarygodności artykułów w wyszukiwarkach i popularnych sieciach społecznościowych.

Jednym z rezultatów projektu będzie utworzenie zbioru tekstów zawierającego klasyfikację pod kątem zawartości fałszywych informacji, który zostanie udostępniona na licencji Creative Commons 4.0. Przeznaczeniem tego zbioru jest trenowanie i walidacja modeli detekcji oraz umożliwienie realizacji innych prac badawczych w przyszłości. Do detekcji fałszywych informacji zostanie przygotowany multimodalny algorytm, wykorzystujący metody analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego, metody analizy reputacji źródeł oraz analizy sieciowej.

Skuteczność detekcji fake news jest uzależniona od jakości, struktury i aktualności zbioru służącego do treningu modeli klasyfikacji. Opracowanie statycznego zbioru treningowego pozwala osiągnąć wysoką skuteczność detekcji jedynie w sytuacji, kiedy fałszywe informacje posiadają cechy zbliżone do informacji zawartych w zbiorze treningowym. Z tego powodu w ramach projektu zostaną opracowane dwie innowacyjne metody, pozwalające w sposób ciągły uaktualniać zbiór treningowy danymi pozyskiwanymi z zewnętrznych źródeł.

Pierwszą jest metoda polegająca na wykorzystaniu otwartych danych tzw. Open Data do weryfikacji wiarygodności informacji, przy użyciu analizy zawartości, analizy komparatywnej różnych wersji językowych oraz analizy metadanych Wikipedii. Kolejną innowacją będzie pozyskanie i integracja zbiorów fake news w innych językach niż polski, w celu identyfikacji fałszywych informacji, które pojawiają się jednocześnie w tekstach polskich i zagranicznych.


Wyniki konkursu: https://www.gov.pl/web/ncbr/wyniki-konkursu-infostrateg-i


Serdecznie gratulujemy!