Wydawnictwo

NieruchomościGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRZYKŁADY I ZADANIA
Autor: GÓRSKA A., MAZURCZAK A., STRĄCZKOWSKI Ł., SUSZYŃSKA K.
ISBN: 978-83-66199-66-8

Książka dostępna w Księgarni
GRANICE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. WYZWANIA I PRAKTYKA
Autor: BARTKOWIAK P. (RED.)
ISBN: 978-83-66199-70-5
Książka dostępna w KsięgarniKIERUNKI ROZWOJU NIERUCHOMOŚCI
Autor: BARTKOWIAK P. (RED.)
ISBN: 978-83-66199-72-9
Książka dostępna w Księgarni
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W GMINACH W ASPEKCIE DOCHODOWOŚCI

Autor: TROJANEK M.

ISBN: 978-83-7417-855-6

Książka dostępna w KsięgarniOPŁACALNOŚĆ INWESTOWANIA 

NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Autor: GAWRON H.

ISBN: 978-83-7417-128-1

Książka dostępna w KsięgarniPODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE RYNKU

NIERUCHOMOŚCI. PRZYKŁADY I ZADANIA

Autor: TROJANEK M.

ISBN: 978-83-66199-69-9 

Książka dostępna w wersji elektronicznejTEORETYCZNE I METODYCZNE ASPEKTY WYZNACZANIA 

INDEKSÓW CEN NA RYNKU MIESZKANIOWYM

Autor: TROJANEK R.

ISBN: 978-83-66199-08-8

Książka dostępna w wersji elektronicznej