Imię i nazwisko: Agnieszka Ziomek

Instytut: Ekonomii

Katedra: Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Pokój: 119 B

Adres e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/scientificcontributions/

2119712197_Agnieszka_Ziomek?claimPup=true

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&hl=pl&pli=1&user=gu2GodIAAAAJ

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=Agnieszka&r=publication&t=simple&lang

=pl&cid=1506333

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: Polityka gospodarcza

Kody JEL wraz z nazwami: E60 ( Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General

Outlook: General ), J01 (Labor Economics: General), H70 (State and Local Government; Intergovernmental Relations:

General), B50 (Current Heterodox Approaches), O00 (Economic Development, Innovation, Technological Change, and

Growth)

Słowa kluczowe: Gospodarka ; Rynek pracy ; Cyfryzacja ; Energia ; Samorząd

Wybrane publikacje

1. Ziomek, A. (2016). Podstawy skutecznej strategii na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy. Studia Oeconomica

Posnaniensia, 4(9), 136–152. http://doi.org/10.18559/SOEP.2016.9.8

2. Ziomek, A., & Wesołek, M. (2016). The Role of Environment and Restructuring Policy for Local Labour Markets -

Analysis Based on Polish Peripheral Areas. Intercathedra, (32 (4)), 101–107.

3. Ziomek, A. (2015). The impact of the production of energy from renewable sources on the state of local road in

Poland. Intercathedra, (31 (2)), 123–130.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Współczesne zarządzanie ryzykiem w kształtowaniu ładu korporacyjnego w organizacji

2. Identyfikacja modyfikacji modeli biznesowych związanych z inwestycjami w moce wytwórcze w energetyce wiatrowej

3. Polityka państwa w zakresie planowania i finansowania rozwoju liniowej infrastruktury transportowej

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: O00, J01, B50, H70, E60

Słowa kluczowe: gospodarka; zatrudnienie; strategia; energia; cyfryzacja

Preferowany język dysertacji: polski, angielski