Imię i nazwisko: Elżbieta Kowalczyk

Instytut: Instytut Zarządzania

Katedra: Teorii Organizacji i Zarządzania

Pokój: 224 C

Adres e-mail: e.kowalczyk@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Kowalczyk2

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=B3_RJ2UAAAAJ&hl=pl&oi=ao
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne

Kody JEL wraz z nazwami: J240 (Human Capital; Skills; Occupational Choice; Labor Productivity), M510 (Personnel

Economics: Firm Employment Decisions; Promotions), J290 (Time Allocation, Work Behavior, and Employment

Determination: Other), M530 (Pesronel Economics:Training), J280 (Safety; Job Satisfaction; Related Public Policy)

Słowa kluczowe: negocjacje ; patologie organizacyjne ; konflikty ; psychologia organizacji ; zarządzanie zasobami

ludzkimi

Wybrane publikacje

1. E. Kowalczyk (2012), Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy, Ekonomista 1,

41-52

2. E. Kowlaczyk (2016), EKSPERYMENT W PSYCHOLOGII I MOŻLIWOŚĆ JEGO WYKORZYSTANIA W NAUKACH O

ZARZĄDZANIU, STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 4, 89-108

3. E. Kowalczyk (2017), WYKORZYSTANIE I PERCEPCJA DWUZNACZNYCH ETYCZNIE TECHNIK NEGOCJACYJNYCH,

ORGANIZACJA I KIEROWANIE 175, 133-149

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Kompetencje zawodowe w kształtowaniu poziomu zaangażowania organizacyjnego funkcjonariuszy Państwowej

Straży Pożarnej

2. Determinanty odejść pracowników wiedzy z organizacji działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w

Polsce

3. Postawy nauczycieli wobec zmian zachodzących w liceach ogólnokształcących: aspekty organizacyjne i

psychospołeczne

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: J240, M510, J290, M530, J280

Słowa kluczowe: kompetencje; negocjacje; patologie organizacyjne ; zaangażowanie ; kapitał ludzki

Preferowany język dysertacji: polski