Imię i nazwisko: Elżbieta Rychłowska-Musiał

Instytut: Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Katedra: Katedra Matematyki Stosowanej

Pokój: 421 C

Adres e-mail: elzbieta.musial@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Rychlowska-Musial

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=x3liJ74AAAAJ&view_op=list_works&

sortby=pubdate

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang

=pl&cid=1735167

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: Ekonomia matematyczna

Kody JEL wraz z nazwami: G13 (Contingent Pricing • Futures Pricing), D81 (Criteria for Decision-Making under Risk and

Uncertainty), C78 (Bargaining Theory • Matching Theory)

Słowa kluczowe: opcje realne ; gry opcyjne ; wycena projektów inwestycyjnych ; strategie przedsiębiorstwa

Wybrane publikacje

1. Rychłowska-Musiał Elżbieta: Opcje realne na rynku konkurencyjnym - gry opcyjne, w: Ekonomista, nr 4, 2017, ss. 400-

414

2. Rychłowska-Musiał Elżbieta: Value Creation in a Firm Through Coopetition: Real Options Games Approach, w:

Contemporary Trends and Challenges in Finance. Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in

Finance / Jajuga Krzysztof, Orlowski Lucjan T., Staehr Karsten ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics,

2017, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-54884-5, ss. 285-295, DOI:10.1007/978-3-319-54885-2_26

3. Rychłowska-Musiał Elżbieta: Real Options Games Between Asymmetric Firms on a Competitive Market, w: Advances

in Panel Data Analysis in Applied Economic Research : 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE) /

Tsounis Nicholas, Vlachvei Aspasia ( red. ), Springer Proceedings in Business and Economics, 2018, Springer International

Publishing, ISBN 978-3-319-70054-0, ss. 299-310, DOI:10.1007/978-3-319-70055-7_23

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: G13, D81, C78

Słowa kluczowe: opcje realne; gry opcyjne; wycena projektów inwestycyjnych; strategie przedsiębiorstwa

Preferowany język dysertacji: język polski