Imię i nazwisko: Grzegorz Leszczyński

Instytut: Marketingu

Katedra: Strategii Marketingowych

Pokój: 719 Altum

Adres e-mail: g.leszczynski@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Leszczynski

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=xkSpuqIAAAAJ

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Kody JEL wraz z nazwami: M3 (Marketing and Advertising), L2 ( Firm Objectives, Organization, and Behavior), L1

(Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance),

Słowa kluczowe: marketing ; relacje ; business-to-business ; strategia ; sprzedaż

Wybrane publikacje

1. Leszczyński G., Zieliński, M. (2018), Exploring the Dark Side of Trust in Business Relationships from the Perspective of

Sales People, Journal of Selling, Vol. 19, pp. 5-22

2. Fonfara, K., Ratajczak-Mrozek, M., Leszczyński, G., 2016, Change and transformation of networks and relationships -

Fundamental aspects of business reality, Industrial Marketing Management, 58, s. 187-189.

3. Gaczek P., Leszczyński G., Zieliński M., (2018), Do Sales People Trust Nerw Customers Because of Who They Are?, The

Industrial Marketing and Purchasing Journal, Vol 12, pp. 498-518.

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Sztuczna inteligencja w relacjach business-to-business (tytuł roboczy)

2. Internet rzeczy a modele biznesowe (tytuł roboczy)

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: M3, L2, L1

Słowa kluczowe: marketing; relacje; sieci biznesowe; sztuczna inteligencja; business-to-business

Preferowany język dysertacji: polski, angielski