Imię i nazwisko: Hanna Pondel

Instytut: Ekonomii

Katedra: Makroekonomii i Badań nad Rozwojem

Pokój: 1518 Altum

Adres e-mail: hanna.pondel@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Hanna_Pondel

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=XNPHikAAAAAJ
Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: rozwój lokalny i regionalny

Kody JEL wraz z nazwami: Q01 (Sustainable development), Q15 (Agriculture and Environment), Q18 (Agricultural

Policy), R11 (Regional Economic Activity: Growth, Development, Environmental Issues, and Changes), R51 (Finance in

Urban and Rural Economies)

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony ; obszary wiejskie ; wyzwania rozwojowe ; finansowanie rozwoju ; rozwój

lokalny i regionalny

Wybrane publikacje

1. Krzyminiewska G., Pondel H., Care farms in the strategy of the multifunctional development of rural areas, Doubleblind

peer-reviewed proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018, Vol. 8(1),

January 30-31, 2018, Hradec Kralove, Czech Republic, pp 482-489

2. Pondel H., 2017, European Union Funds as a tool for creating new functions of rural areas, as illustrated by the ex

ample of RDP, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (44), s. 435-443.

3. Krzyminiewska G., Pondel H., Sustainable development of rural municipalities of the Wielkopolska Voivodship - an

attempt at evaluation, Economic and Environmental Studies, 2016, no. 2 (38), s. 191-206

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: Q01, Q15, Q18, R11, R51

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony; rozwój lokalny i regionalny; polityka rozwojowa obszarów wiejskich;

finansowanie rozwoju; sektor rolno-żywnościowy

Preferowany język dysertacji: polski