Imię i nazwisko: Wojciech Zmudziński
Instytut: Instytut Nauk o Jakości
Katedra: Katedra Towaroznawstwa Żywności
Pokój: 09A
Adres e-mail: Wojciech.zmudzinski@ue.poznan.pl
Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Wojciech_Zmudzinski
GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=IScUcxIAAAAJ
UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info.seam?id=UEP195731a1f04449deb7a8072ceebcc
9c9&affil=&lang=pl


Obszar zainteresowań
Subdyscyplina: nauki o jakości, technologia żywności
Kody JEL wraz z nazwami: Q53 (Air Pollution, Water Pollution, Noise, Hazardous Waste, Solid Waste, Recycling), Q55
(Technological Innovation), L66 (Food, Beverages, Cosmetics, Tobacco, Wine and Spirits), L15 (Information and Product
Quality, Standardization and Compatibility)
Słowa kluczowe: procesy fotokatalityczne ; wskaźniki tlenu ; ochrona środowiska ; bezpieczeństwo żywności ; nawyki
żywieniowe


Wybrane publikacje
1. Bińczak O., Zmudziński W., The degree of aluminum extraction to tea infusions due to its interaction with citric acid,
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2018, 3, 68-75
2. Zmudziński W., Doba K., Pawłowski T., Photocatalytic Decolourization of Chlorophyllins E141 (ii) on Irradiated TiO2,
Polish Journal of Environmental Studies 26 (4), 1913-1919
3. Pawłowski T., Zmudziński W., Wskaźniki obecności tlenu aktywowane promieniowaniem UV. Ocena możliwości
zastosowania zieleni metylenowej i czerwieni metylowej, w: Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu żywnościowym /
Lewandowicz Grażyna, Makowska Agnieszka ( red. ), 2016, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-
833-9, ss. 112-120


Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów
1. Wskaźniki obecności tlenu dla opakowań żywności oparte na ditlenku tytanu
2. Degradacja barwników w aspekcie ochrony jakości środowiska
Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: Q53 Air Pollution, Water Pollution, Noise, Hazardous Waste, Solid Waste, Recycling, Q55, Technological
Innovation , L66, Food, Beverages, Cosmetics, Tobacco, Wine and Spirits , L15, Information and Product Quality,
Standardization and Compatibility
Słowa kluczowe: opakowania żywności; wskaźniki tlenu; ochrona środowiska; nawyki żywieniowe; fotokataliza
Preferowany język dysertacji: język polski