Imię i nazwisko: Grażyna Krzyminiewska

Instytut: Ekonomiczno-społeczny

Katedra: Socjologii i Etyki Gospodarczej

Pokój: 316

Adres e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Grazyna_Krzyminiewska

GScholar link: https://scholar.google.pl/citations?user=K-Fy79MAAAAJ&hl=pl

UEP link: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/info/author/UEP18e2a

Obszar zainteresowań

Subdyscyplina: socjoekonomia

Kody JEL wraz z nazwami: A100 ( General Economics: General), A130 (Relation of Economics to Social Values), A140

Sociology of Economics (Sociology of Economics), R000 (Urban, Rural, and Regional Economics: General), A190 General

Economics: Other (General Economics: Other)

Słowa kluczowe: kultura ekonomiczna ; obszary wiejskie ; srebrna gospodarka ; ekonomia społeczna ; wartości w

gospodarce

Wybrane publikacje

1. Krzyminiewska Grażyna: Economic culture in social economy entities. Problems and challenges, w: Proceedings of the

5th International Scientific Conference on Modern Economics / Zakrzewska Małgorzata, Grünwald Norbert (red.), 2018,

University of Wismar, ISBN 978-3-942100-56-4

2. Krzyminiewska Grażyna: Silver economy in rural development strategies, w: Journal of Agribusiness and Rural

Development, vol. 50, nr 4, 2018, ss. 415-420, DOI:10.17306/J.JARD.2018.00439 Krzyminiewska Grażyna: Kultura

ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia, wyzwania, 2013, Wydawnictwo Adam

Marszałek, ISBN 9788377806180

3. Krzyminiewska Grażyna: Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich : problemy, przekształcenia,

wyzwania, 2013, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 9788377806180

Wybrane tematy dotychczasowych doktorantów

1. Rafał Iwański: Rozwój opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim

(http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=373594&from=publication)

2. Edyta Płaskonka: Culture industries w kreowaniu konkurencyjności miast, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w

Poznaniu.

3. Mirosława Krzyścin: Ekonomiczne i społeczne skutki reklamy wybranych banków w Polsce w latach 2004-2010

Preferowana tematyka przyszłych prac doktorskich

Kody JEL: A100, A130, R000, A190, A140

Słowa kluczowe: ekonomia społeczna; obszary wiejskie; srebrna gospodarka; kulturowe aspekty gospodarki; wartości w

gospodarce

Preferowany język dysertacji: polski