Zasady przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w roku akademickim 2022/2023

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.

O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej albo odmowie przyjęcia rozstrzyga rektor.

Od kandydatów do Szkoły Doktorskiej  wymagane jest elektroniczne zgłoszenie. (aktywne od 1.07.2022 do 16.08.2022)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej są zobowiązani złożyć dokumenty wymienione w Uchwale nr 16 z dnia 28.01.2022 roku w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (patrz zakładka- wykaz dokumentów)

 

Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.

Rozmowa  zostanie przeprowadzona od 5 września 2022 roku.


O terminie i miejscu rozmowy  zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

UWAGA!!!

Kolejny test znajomości językowej na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UEP odbędzie się on-line 16 sierpnia 2022 roku o godzinie 16:00 i będzie trwał 45 minut. Osoby zainteresowane przystąpieniem do testu proszone są o powiadomienie Biura SD na e-maila do korespondencji. Link do testu zostanie  wysłany na adres poczty elektronicznej kandydata.

E-mail do korespondencji szkola.doktorska@ue.poznan.pl


Dokumenty należy złożyć do dnia 16.08.2022 r. na adres:

Szkoła Doktorska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61 -875 Poznań           

lub  osobiście w p.149 A (Budynek A)


tel. kontaktowy 61 8569223, 61 8569259