Bądź na bieżąco!

Limity punktów z dnia 15 lipca 2019 r. oraz informacja o kolejnym etapie rekrutacji

https://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/
Dnia 15 lipca 2019 r. zatwierdzone zostały limity punktów rankingowych kwalifikujące do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego (składania dokumentów) na rok akademicki 2019/2020. 
Limity punktów zostały opublikowane w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów na stronie głównej zgłoszenia, w miejscu pod statusem kandydata, w formacie:
liczba punktów wymaganych (Punkty wym.)  /  liczba punktów uzyskana przez kandydata na danym kierunku studiów (zdobyte).

Kandydaci, którzy na danym kierunku studiów uzyskali liczbę punktów równą bądź wyższą od wymaganej, zostali zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji.
Status takich kandydatów na ich kontach rekrutacyjnych został zmieniony na „Kandydat zakwalifikowany do składania dokumentów.” [aby sprawdzić swój status  zaloguj się poprzez link na górze strony ]
Warunkiem przyjęcia na studia takich kandydatów jest złożenie w Uczelni kompletu dokumentów w terminie do 24 lipca br. Nieprzekazanie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Kandydaci, którzy zamieścili w formularzu zgłoszeniowym fotografię, mogą wydrukować wypełnioną, gotową do podpisu ankietę osobową spod przycisku "drukuj formularz".

Statusy pozostałych kandydatów zostały zmienione ze "zgłoszenie zarejestrowane" na "kandydat nie uzyskał wystarczającej liczby punktów" (ten status oznacza, że zgłoszenie kandydata zostało rozpatrzone prze Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, kandydat nie uzyskał wymaganej liczby punktów i nie składa dokumentów), "brak wpłaty" (jeżeli kandydat w momencie ogłoszenia listy rankingowej nie miał uiszczonej opłaty rekrutacyjnej) albo "niedopuszczony do postępowania rekrutacyjnego" (jeżeli kandydat w momencie ogłoszenia listy rankingowej nie miał uiszczonej opłaty rekrutacyjnej albo złożył zgłoszenie na kierunek, na którym jest już studentem studiów pierwszego stopnia).

UWAGA !

Przyjęte dnia 15 lipca 2019 r. limity punktów nie są ostateczne i mogą ulec obniżeniu. Informacja o ewentualnej obniżce punktów rankingowych oraz wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach studiów pojawi się 24 lipca 2019 r.