Certyfikaty

Egzaminy na certyfikat Instytutu Puszkina

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ogłasza zapisy na kolejną edycję kursów przygotowujących do egzaminów na międzynarodowe certyfikaty z języka rosyjskiego

Zapraszamy zainteresowane osoby na  kursy przygotowujące do międzynarodowych egzaminów na certyfikaty  z języka rosyjskiego-„Język rosyjski na co dzień” – oraz „Język rosyjski w biznesie” . Są to certyfikaty Instytutu  im. A. S. Puszkina w Moskwie.


Proponujemy 30-godzinne  następujące kursy  z języka rosyjskiego:
  • Język rosyjski na co dzień-poziom B1
  • Język rosyjski na co dzień –poziom B2
  • Język rosyjski w biznesie-poziom B1
  • Język rosyjski w biznesie-poziom B2    

Zajęcia na kursach odbywają się raz w tygodniu we środy lub czwartki w godz.18.30-20.00.

 

Po odbyciu kursu można przystąpić do egzaminu.

 

Wpłaty za kursy należy dokonać gotówką w czasie/lub po zebraniu organizacyjnym ew. najpóźniej do pierwszych zajęć na kursie na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - III Oddział WBK w Poznaniu, nr 54 10901359-0000000035018918 z dopiskiem „Kurs jęz.ros – poziom...”   Potwierdzenie osobiście lub za pośrednictwem e-mail.

 

Bliższe informacje:

Kierownik Zespołu Lektorów Języka Rosyjskiego   mgr Ewa Piasna-Kudyńska- e- mail: ewa.piasna-kudynska@ue.poznan.pl lub w godzinach dyżurów  
tel. 0-61-854-37-51,