Letnia edycja 2018/19 kursu i egzaminu LCCI EFBKursy przygotowujące do egzaminu na certyfikat LCCI EFB levels 3, 4

W roku akademickim 2018/2019 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadzi dwie edycje kursu i egzaminów LCCI EFB

Koszt kursu* łącznie z materiałami wynosi 700 PLN  [2 x w tygodniu po 2 godz. lekcyjne - łącznie 40 godzin]

*kurs dla poziomu 3 i 4 ten sam

 

PROMOCYJNE OPŁATY ZA EGZAMIN

dla osób, które uczestniczyły w kursie organizowanym przez SPNJO:

level 3: pisemny 370 PLN (opcjonalnie: ustny 140 PLN, słuchanie 140 PLN)
level 4: pisemny 400 PLN (opcjonalnie: ustny 150 PLN, słuchanie 150 PLN)

 

Opłaty za egzamin dla osób, które nie uczestniczyły w kursie:

level 3: pisemny 420 PLN (opcjonalnie: ustny 160 PLN, słuchanie 160 PLN)

level 4: pisemny 450 PLN (opcjonalnie: ustny 175 PLN, słuchanie 175 PLN)

  

 

Terminarz letniej edycji kursu i egzaminu LCCI EfB

 

Zapisy na kurs LCCI: 1.03. 2019. - 17.03.2019. Należy osobiście dostarczyć potwierdzenie opłaty za kurs do sekretariatu Studium lub przesłać je mailem na adres spnjo@ue.poznan.pl lub ewa.poreba@ue.poznan.pl .

 

Zajęcia rozpoczną się 18.03.2019 i potrwają do około początku czerwca 2019.

Terminy zajęć w semestrze letnim – poniedziałki i środy o godzinie 16.45, sala 09 TA. 

 

Egzamin pisemny odbędzie się 28. 06. 2019, godz. 16.30. Sala zostanie podana w terminie późniejszym.

Terminy części ustnej i słuchania zostaną uzgodnione bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.

 

EGZAMIN  

Aby zapisać się na egzamin należy:

-Pobrać z naszej strony (lub z sekretariatu) formularz zgłoszeniowy;

-Dostarczyć wypełniony formularz wraz z dowodem wpłaty do sekretariatu osobiście lub mailem NAJPÓŹNIEJ   do   27.05.2019 r.

(WAŻNE: NIEWYPEŁNIENIE FORMULARZA SKUTKUJE NIEMOŻNOŚCIĄ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU!)

 

Certyfikat LCCI jest bezterminowy.

 

Wymierne korzyści z wybrania naszego kursu:

W ramach przygotowania do egzaminu LCCI EFB uczestnicy kursu nauczą się pisać w przejrzysty i komunikatywny sposób raporty, memoranda, listy, ogłoszenia, streszczenia itp. oraz udoskonalą umiejętność czytania tekstów biznesowych ze zrozumieniem i wyszukiwania w nich istotnych informacji.

 

Więcej informacji: ewa.poreba@ue.poznan.pl spnjo@ue.poznan.pl  lub http://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci.html.

Można również sprawdzić zakładkę na stronie Studium https://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studium-praktycznej-nauki-jezykow-obcych,c386/certyfikaty,c353/lcci-english-for-business,a1796.html , osobiście przyjść do pok. 413 w budynku na ul. Taczaka 9 w godzinach dyżurów Ewy Poręby (podane są w zakładce „dyżury zespołu j. angielskiego”) lub zadzwonić (61 854 31 77), najlepiej również w tych godzinach.

 

 

Wpłaty za kurs i egzamin należy dokonywać na konto UEP:
54 109013590000000035018918 Bank Zachodni WBK S.A. 3 Oddz. w Poznaniu

W tytułach wpłat prosimy wpisać: kurs LCCI, edycja 2/19