Terminy egzaminów telc na rok 2018


Poziom
wg CEF


Egzamin telc_


  B2


Sesja
Marzec/kwiecień 2018

Rosyjski
rejestracja mail:ewa.piasna-kudynska@ue.poznan.pl

Lub tel.61-854-37-51 pon.13.30-14.30 i czwartek 12.15-13.00


Zgłoszenia i didatkowe informacje do końca lutego 2018, wylącznie po uzgodnieniu osobistym lub pocztą elektronicznąZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU telc

·         Dokonanie wpłaty na egzamin

·         Dokonanie rejestracji w regulaminowym terminie osobiście przedkładając dowód wpłaty na konto UEP

·         Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

·         Informacje o wynikach można uzyskać osobiście 6 tygodni po egzaminie u egzaminatora  telc.

·         Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną egzaminu.

·         Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.