• Studenci posiadający certyfikaty językowe zwalniające z całości lub części lektoratu, zobowiązani są do poinformowania prowadzącego zajęcia o tym fakcie podczas pierwszego spotkania oraz do złożenia wniosku o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie wraz ze skanem certyfikatu na adres e-mail sekretariatu SPNJO lub koordynatora zespołu językowego, przed rozpoczęciem lub bezpośrednio po rozpoczęciu semestru, którego zwolnienie ma dotyczyć.
  • Studenci ubiegający się o zwolnienie z całości lub części lektoratu na podstawie innych dokumentów, zobowiązani są do złożenia wniosku o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie wraz ze skanem dokumentów na adres e-mail sekretariatu SPNJO lub koordynatora zespołu językowego, przed rozpoczęciem lub bezpośrednio po rozpoczęciu semestru, którego zwolnienie ma dotyczyć. Po uzyskaniu zwolnienia z lektoratu, student niezwłocznie informuje o tym fakcie prowadzącego zajęcia.
WNIOSKI ROZPATRYWANE SĄ W TERMINIE DO 2 TYGODNI