Uprzejmie informujemy, iż w przypadku rezygnacji z kursów językowych warunki zwrotu opłaty reguluje Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym; pkt. IV,  § 21

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/zarzadzenia,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-39-2015,a39923.html