Korzyści z podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej:
- uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i  samodzielności naukowej,
- przygotowanie rozprawy doktorskiej zgodnie z planem badawczym,
- wszyscy doktoranci bez stopnia doktora otrzymują stypendium doktoranckie,
- w ramach stypendiów dla młodych naukowców przyznawanych przez Ministra zostaje wyodrębniona pula dla doktorantów.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywa się w drodze konkursu. Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez rektora w ramach dyscypliny naukowej: 
- ekonomia i finanse 
- nauki o zarządzaniu i jakości.

Od kandydatów do Szkoły Doktorskiej  wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.
  
Rekrutacja obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatem.
Rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim i angielskim odbędą się  w dniach 29-30 sierpnia 2019 roku.