Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Wybór kandydata do pracy (proces rekrutacji)


przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); jednocześnie w myśl art. 4 ust. 11 RODO oraz motywu 32 RODO przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest traktowane jako jednoznaczna, świadoma i dobrowolna czynność potwierdzająca wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 

przetwarzanie danych po zakończeniu procesu rekrutacji – pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

dane przetwarzane są przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu pozyskania danych

 

w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

 

2.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – obrona przed roszczeniami

1 rok od zakończenia rekrutacji