Studenci zainteresowani odbywaniem praktyk nieobowiązkowych wypełniają i składają w Biurze Karier, odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem praktyk:

  1. formularz umowy o praktykę  (w trzech egzemplarzach),
  2. wniosek do Prodziekana Wydziału z prośbą o udzielenie zgody na odbywanie praktyk (należy podać dokładny termin i miejsce odbywania praktyki) i jednoczesnym zobowiązaniem, że praktyka nie będzie kolidować z zajęciami na Uczelni.

Odbywanie praktyki nieobowiązkowej nie jest jakimkolwiek usprawiedliwieniem dla nieobecności na zajęciach lub dla braku zaliczeń.

Umowę o praktykę ze strony Uczelni podpisują:


Wydział Ekonomii:

  • studia pierwszego stopnia: dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP
  • studia drugiego stopnia: dr hab. Paweł Marszałek

Wydział Gospodarki Międzynarodowej:

dr hab. Ewa Mińska-Struzik


Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał


Wydział Towaroznawstwa:

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP


Wydział Zarządzania:

  • studia pierwszego stopnia: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP
  • studia drugiego stopnia: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Po zakończeniu praktyki studenci składają w Biurze Karier potwierdzenie odbycia praktyki.