Uczymy już od 34 917 dni
Rada Doktorantów

Samorząd doktorantów

Od 2006 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu działa samorząd doktorantów, który reprezentuje interesy uczestników studiów doktoranckich oraz wyraża opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących studiów trzeciego stopnia. Samorząd doktorantów UEP, poprzez podejmowanie wielu inicjatyw o charakterze naukowym, szkoleniowym oraz integracyjnym, odgrywa także istotną w aktywizacji środowiska doktorantów. Zadaniem Samorządu jest także wspieranie doktorantów Uczelni w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków na rozwój własny oraz promocji prowadzonych prac badawczych.

Samorząd doktorantów UEP działa na podstawie Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2012 roku. Zgodnie z Regulaminem organami Samorządu są :

•    Zgromadzenie Uczestników Studiów Doktoranckich,
•    Rada Doktorantów,
•    Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów.