Senat

Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kadencję 2016/2020

Decyzje strategiczne dla Uczelni podejmuje Senat, któremu przewodniczy Rektor. Decyzje Senatu są wiążące dla Rektora oraz całej społeczności Uczelni.
 1. prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP – Rektor
 2. dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
 3. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP – Prorektor ds. Edukacji i Studentów
 4. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
 5. dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP – Dziekan Wydziału Ekonomii
 6. prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. zw. UEP – Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
 7. prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP – Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
 8. prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP – Dziekan Wydziału Towaroznawstwa
 9. prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP – Dziekan Wydziału Zarządzania
 10. prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP – przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 11. dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP – przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Towaroznawstwa)
 12. prof. dr hab. Krzysztof Fonfara, prof. zw. UEP – przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 13. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, prof. zw. UEP – przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 14. prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. zw. UEP – przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii)
 15. dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP – przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 16. prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP – przedstawiciel samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii)
 17. prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – przedstawicielka samodzielnych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 18. dr inż. Marta Biegańska – przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Towaroznawstwa)
 19. dr Yanina Dymitrowska – przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Ekonomii)
 20. dr Marcin Gołembski – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 21. dr Łukasz Matuszak – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Zarządzania)
 22. dr Judyta Cabańska - przedstawicielka pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Gospodarki Międzynarodowej)
 23. dr Krzysztof Węcel – przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej)
 24. mgr Ewa Piasna-Kudyńska – przedstawicielka nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziału
 25. Zuzanna Szylin – przedstawicielka studentów
 26. Stanisław Garstecki – przedstawiciel studentów
 27. Agnieszka Kubacka – przedstawicielka studentów
 28. Kacper Krotecki – przedstawiciel studentów
 29. Marcin Pioch – przedstawiciel studentów
 30. Alicja Jastrzębska – przedstawiciel studentów
 31. mgr Aleksandra Rabczun – przedstawicielka doktorantów
 32. mgr inż. Waldemar Bilski – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 33. mgr inż. Blanka Cimcioch – przedstawicielka pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Z głosem doradczym:

 1. mgr Wojciech Zalewski – Kanclerz UEP
 2. mgr Agnieszka Jędraszyk – Kwestor
 3. mgr inż. Roman Tomaszewski – Dyrektor Biblioteki Głównej
 4. dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. nadzw. UEP – przewodniczący ZNP przy UEP
 5. dr Katarzyna Lis - przewodnicząca KU NSZZ Solidarność