KJiBŻ

Specjalności

Specjalności na kierunkach Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji koordynowane przez Katedrę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności
Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych
(studia I stopnia kier. towaroznawstwo)


Koordynator specjalności: dr hab. inż. Inga Klimczak, pracownik KJBŻ

Kształcimy specjalistów ds. jakości żywności, przygotowanych do pracy na stanowiskach inżynierów jakości oraz menedżerów jakości. Nasi absolwenci posiadają kompetencje w zakresie kształtowania jakości surowców żywnościowych oraz wyrobów gotowych, oceny przydatności surowców do produkcji, oceny jakości na poszczególnych etapach procesów produkcyjnych, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności, raportowania oraz interpretowania wyników oceny oraz kontroli jakości, projektowania, wdrażania oraz weryfikacji systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, nadzoru nad ich funkcjonowaniem, a dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi zdobytej wiedzy potrafią współpracować z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz otoczeniem firmy.Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych
(studia II stopnia kier. towaroznawstwo)

Koordynator specjalności: dr hab. inż. Urszula Samotyja, prof. UEP, pracownik KJBŻ 

Kształcimy specjalistów w zakresie projektowania produktów spożywczych, których walory jakościowe odpowiadają wymaganiom współczesnego konsumenta. Nasi absolwenci posiadają praktyczne umiejętności kreowania innowacyjnych produktów żywnościowych z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych oraz kulturowych. Program specjalności został wyróżniony w międzynarodowym rankingu Eduniversal.Specjalność zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
(studia II stopnia kier. zarządzanie i inżynieria produkcji)

Koordynator specjalności: dr hab. inż. Wojciech Zmudziński, prof. UEP, kierownik KJBŻ 

Specjalność zarządzanie i inżynieria produkcji żywności to specjalność gwarantująca nabycie zaawansowanej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania systemami produkcji i dystrybucji żywności z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Wyjątkowym atutem specjalności są zajęcia umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności projektowania produktów żywnościowych zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami technologicznymi, ekologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi w oparciu o bieżące trendy rynkowe. Integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu jakością, umożliwiająca podejmowanie strategicznych decyzji z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora spożywczego, stanowi wyjątkowe rozwiązanie na rynku usług edukacyjnych.