KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI ŻYWNOŚCI. WYBRANE ZAGADNIENIA
Autor: MAŁECKA M., SAMOTYJA U. (RED.)
ISBN 978-83-7417-977-5
Książka dostępna w KsięgarniMETODY BIOLOGICZNE W OCENIE JAKOŚCI

Autor: FILIPIAK M. (RED.)

ISBN: 978-83-7417-625-5

Książka dostępna w Księgarni

 OPAKOWANIA AKTYWNE I INTELIGENTNE

Autor: CIERPISZEWSKI R.

ISBN: 978-83-7417-872-3

Książka dostępna w Księgarni

 POPRAWA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

ZDROWOTNEGO ŻYWNOŚCI I PASZ POPRZEZ

Autor: GWIAZDOWSKA D.

ISBN: 978-83-7417-799-3

Książka dostępna w Księgarni

 


PRODUKTY UBOCZNE PRZETWÓRSTWA OWOCÓW
W PROJEKTOWANIU ŻYWNOŚCI
Autor: PACHOŁEK B.,
ISBN: 978-83-66199-13-2
Książka dostępna w Księgarni


SPETROSKOPIA OPTYCZNA W OCENIE JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Autor: SIKORSKA E.

ISBN: 978-83-66199-02-6

Książka dostępna w Księgarni
SMAK W ANALIZIE SENSORYCZNEJ

Autor: SKOLIK A.

ISBN: 978-83-7417-552-4

Książka dostępna w Księgarni

 STUDIA NAD ZASTOSOWANIEM WYBRANYCH PROCESÓW FOTOKATALITYCZNYCH

DO POPRAWY JAKOŚCI WÓD ZUŻYTYCH Z ZAKŁADÓW MLECZARSKICH

Autor: ZMUDZIŃSKI W.

ISBN: 978-83-7417-710-8

Książka dostępna w KsięgarniSURFAKTANTY SULFOBETAINOWE W KSZTAŁTOWANIU

JAKOŚCI KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW CHEMII GOSPODARCZEJ

Autor: WIECZOREK D.

ISBN: 978-83-7417-908-9

Książka dostępna w Księgarni

 


SURFAKTANTY. BUDOWA. WŁAŚCIWOŚCI. ZASTOSOWANIA

Autor: ZIELIŃSKI R.

ISBN: 978-83-7417-926-3

Książka dostępna w Księgarni

 
SYSTEM EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU
(EMAS) W ORGANIZACJI

Autor: MATUSZAK-FLEJSZMAN A.
ISBN: 978-83-66199-00-2

Książka dostępna w Księgarni


TOWAROZNAWCZA OCENA OPAKOWAŃ ŻYWNOŚCI

STOSOWANYCH W TECHNICE MIKROFALOWEJ

Autor: MELSKI K.

ISBN: 978-83-7417-689-7

Książka dostępna w KsięgarniTOWAROZNAWCZE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA BARWY

SOKÓW NA PRZYKŁADZIE MĘTNEGO SOKU JABŁKOWEGO

Autor: KLIMCZAK I.

ISBN: 978-83-7417-949-2

Książka dostępna w Księgarni

 


TOWAROZNAWSTWO ŻYWNOŚCI

Autor: PACHOŁEK B., ZMUDZIŃSKI W., PODSIADŁOWSKA J.

ISBN: 978-83-7417-868-6

Książka dostępna w Księgarni

 WARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH

Autor: ANKIEL-HOMA M.

ISBN: 978-83-7417-700-9

Książka dostępna w Księgarni

 WYBRANE INSTRUMENTALNE METODY ANALIZY

WYROBÓW I PROCESÓW. MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

Autor: GLISZCZYŃSKA-ŚWIGŁO A., SIKORSKA E.

ISBN: 978-83-7417-910-2

Książka dostępna w Księgarni

 


ZNACZENIE BADAŃ NAD TRWAŁOŚCIĄ ŻYWNOŚCI W ASPEKCIE

ZAPEWNIENIA JEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KONSUMENTA

Autor: SAMOTYJA U.

ISBN: 978-83-7417-893-8

Książka dostępna w KsięgarniZNACZENIE ROŚLINNYCH METABOLITÓW WTÓRNYCH 

W KSZTAŁTOWANIU JAKOŚCI SENSORYCZNEJ I ZDROWOTNEJ 

PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH Z BURAKA ĆWIKŁOWEGO

Autor: MIKOŁAJCZYK-BATOR K.

ISBN: 978-83-7417-989-8

Książka dostępna w Księgarni