Szanowni Państwo,

W kwietniu 2012 r. na naszej uczelni został uruchomiony bezprzewodowy dostęp do zasobów sieci uczelnianej i Internetu. Zastosowana technologia powszechnie nazywana jest kilkoma różnymi, w praktyce stosowanymi wymiennie, hasłami WLAN, Wi‐Fi czy HotSpot. Precyzyjne określa wdrożoną u nas technologię międzynarodowa norma IEEE 802.11 b/g/n (pasmo radiowe 2,4 GHz). Przygotowaliśmy dla Państwa trzy tryby dostępu do usługi Wi‐Fi. Na Państwa urządzeniach umożliwiających  połączenie  z  siecią  bezprzewodową  (laptopy,  smartfony  itp.)  widziane  są  nazwy:


  • UE_Hotspot,
  • UE_Hotspot_SEC,
  • Eduroam,

UE_Hotspot  to  sieć  bez  zabezpieczeń  i  szyfrowania,  niemniej  dostęp  do  tej  sieci  wymaga uwierzytelnienia  (zalogowania)  użytkownika  przy  wykorzystaniu  przeglądarki  internetowej  (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome). Wyświetlana jest strona WWW, na której należy podać swój identyfikator NIU oraz hasło. Strona ta określana jest jako Captive Portal. W związku z tym, że transmisja  w  połączeniu  radiowym  nie  jest  szyfrowana,  a  uwierzytelnianie  następuje  dopiero  na urządzeniach „przewodowych”, ten tryb uznawany jest jako mało bezpieczny i nie jest zalecany.


UE_Hotspot_SEC to sieć, która wykorzystuje standardy bezpiecznej komunikacji w połączeniu radiowym.  Transmisja  jest  szyfrowana  (standard  WPA2,  algorytm  szyfrujący  AES),
a  niepoprawne uwierzytelnienie (standard IEEE 802.1x, protokół EAP‐PEAP) skutkuje brakiem dostępu do połączenia radiowego.  Zalecamy  korzystanie  z  tej  sieci.  Procedurę  przyłączenia  do  sieci  UE_Hotspot_SEC  dla różnych  systemów  operacyjnych  opisano  w  instrukcjach  dostępnych  na  stronie http://ci.ue.poznan.pl/instrukcje.


eduroam  to  sieć,  która  jest  włączona  do  międzynarodowego  projektu  EDUROAM.  Sieć  ta podobnie jak UE_Hotspot_SEC  wykorzystuje szyfrowanie (standard WPA/WPA2, algorytm szyfrujący TKIP‐RC4/AES). Dzięki zintegrowaniu uwierzytelniania użytkowników w UEP z EDUROAM pracownicy i studenci naszej uczelni uzyskali możliwość korzystania z gościnnego dostępu we wszystkich sieciach EDUROAM na świecie. Ponadto nasza sieć uczelniana umożliwia gościnny dostęp dla pracowników i studentów  obcych  instytucji  będących  abonentem  usługi  EDUROAM.  Rozwiązanie  to  zapewnia bezpieczeństwo  sieci  przy  zachowaniu  otwartości  naszego  środowiska  akademickiego.  Więcej  na temat projektu eduroam można przeczytać na stronie www.eduroam.pl. Procedurę przyłączenia do sieci eduroam można pobrać na stronie http://ci.ue.poznan.pl/instrukcje.

 

UWAGA  ‐  w  celu  podniesienia  poziomu  bezpieczeństwa,  możliwość  komunikowania  się między użytkownikami sieci bezprzewodowej została zablokowana.

 

Studenci i pracownicy UEP nie znający swojego NIU (numer identyfikujący użytkownika) wymaganego do zalogowania się do Wi‐Fi mogą go uzyskać na dwa sposoby:


  • logując się poprzez PESEL do https://e‐dziekanat.ue.poznan.pl  (będzie on wyświetlony w informacji o zalogowanej osobie).
  • wchodząc na stronę http://sso.ue.poznan.pl/Niu.php (w przypadku pracownika UEP) lub http://sso.ue.poznan.pl/StudentNiu.php (w przypadku studenta UEP) i podając swoje nazwisko.

Dostęp konferencyjny – jedno hasło dla wszystkich uczestników konferencji.

W  przypadku  organizowania  konferencji  proponujemy  Państwu  dostęp  do  Internetu  przez

sieć  bezprzewodową  o  nazwie  UE_Konferencja.  Sieć  ta  wykorzystuje  standardy  bezpiecznej komunikacji,  gdzie  transmisja  radiowa  jest  szyfrowana  (standard  WPA2,  algorytm  szyfrujący  AES). Dostęp  do  sieci  nie  wymaga  indywidualnego  uwierzytelniania,  ale  wymaga  znajomości  klucza sieciowego  (ang.  PSK  ‐  pre‐shared  key),  który  możemy  stosować  jako  hasło  dostępu  do  sieci. Uruchomienie takiego dostępu będzie następowało na prośbę organizatora konferencji zgłoszoną za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: przemyslaw.trochowski@ue.poznan.pl, marcin.blachowski@ue.poznan.pl lub w sekretariacie Centrum Informatyki. Nazwa  sieci  UE_Konferencja  może  zostać  zmieniona  na  inną  uzgodnioną  z  organizatorem w przypadku wcześniejszego kontraktu z Centrum Informatyki.

Procedurę przyłączenia się do sieci konferencyjnej można pobrać na stronie http://ci.ue.poznan.pl/instrukcje